Arbejder...
Privatlivspolitik
1. Baggrund
1.1Vi behandler personoplysninger om dig som enkeltperson, når du opretter en konto på http://focus-documents.dk (herefter ”Hjemmesiden”) til at få leveret et eller flere juridiske dokumenter (herefter ”Ydelser”).
1.2For at opfylde vores oplysningspligt, informerer vi dig i det følgende om hvordan vi indsamler, behandler og videregiver dine personoplysninger.
2.Dataansvarlig
2.1Focus Advokater P/S. CVR-nr. 34045666 (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.
2.2Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på sta@focus-advokater.dk.
3.Formål
3.1Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er i) at kunne opfylde vores aftale med dig om levering af Ydelser og ii) at kunne administrere din konto og betaling på Hjemmesiden (herefter ”Formålet”.
4.Personoplysninger, som vi indsamler og behandler
4.1Vi indsamler og behandler de personoplysninger, som du selv giver os, og som er nødvendige til opfyldelse af Formålet. Det retlige grundlag for behandlingen er persondataforordningens art. 6(1)(f).
4.2De indsamlede personoplysninger omfatter:

-   For- og efternavn

-   Login informationer: e-mailadresse og adgangskode

-   Betalingsinformationer
5.Deling af dine personoplysninger
5.1Focus Advokater anvender Documendo ApS, CVR-nr. 40079084, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup som databehandler. Databehandleren behandler på instruks fra Focus Advokater oplysninger om registrerede brugere.
5.2Herudover kan vi dele dine personoplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, såfremt vi er forpligtet hertil.
6.Sikkerhed og beskyttelse
6.1Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.
7.Sletning
7.1Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.
7.1.1Personoplysninger som du har brugt til at registrere din konto slettes derfor senest 2 år efter vores seneste kontakt.
7.1.2Vi er forpligtet til at opbevare oplysninger om dine køb af Ydelser via Hjemmesiden i indtil 5 år efter dit køb.
8.Dine rettigheder
8.1Du kan til en enhver tid bede om at få din personoplysninger rettet. Du har også ret til at gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis vi behandler dem i strid med reglerne.
8.2Du kan til en enhver tid få overført dine personoplysninger til en tredjepart eller modtage en kopi af dine personoplysninger. Ønsker du at få overført eller modtage en kopi af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på vores e-mail.
9.Klage
9.1Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger via Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
9.2Datatilsynet
Borgergade 28, 5.,1300 København K.
Tlf.: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
10.Deling af dine personoplysninger
10.1Privatlivspolitikken opdateres løbende.
10.2Senest opdateret den 16. april 2019.